• فارسی
  • English

توضیحات سریع حل کن

سریع حل کن یک بازی ریاضی است که در آن شما باید در 60 ثانیه هرچه بیشتر معادلات ریاضی را حل کنید.

این بازی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را به شما ارائه می دهد. بهترین تلاش خود را بکنید و جدول امتیازات عالی را تهیه کنید.

اگر در محاسبات اساسی ریاضی تازه وارد هستید، می خواهید مهارت های ریاضی خود را بهبود ببخشید یا به یک بازی فکری نیاز دارید، بازی عالی است. این بازی با ارائه آماری در مورد عملکرد شما، به شما می گوید در چه چیزی بهترین هستید و در کدام معادلات اشتباه می کنید.
تغییرات نسخه 4.5:
پاسخ های صحیح را در خلاصه بازی آشکار کنید.
عدم پذیرش پاسخ های خالی

The description of Calc Fast

Calc Fast is a math game, where you need to solve as many math equations as possible in 60 seconds.

The game will present you with addition, subtraction, multiplication, and division. Try your best and make the highscore table.

Great game if you are new to basic mathematic calculations, want to improve your math skills, or need a brain teaser. The game will provide you with statistics about your performance, telling you what you are best at and which equations you are getting wrong.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید   بیشتر»