• فارسی
  • English

توضیحات فرار گربه

راه خود را از طریق محافظان همزمان 4 پنجه بگیرید! هیچ بچه گربه ای در آن اطراف نیست! فقط ضریب هوشی بالاتر از حد متوسط ​​می تواند همه معما ها را حل کند.
از گرافیک عالی لذت ببرید و گربه خود را به سمت پیروزی هدایت کنید. هرچه سطح می گذرد، سخت تر می شود، با خیال راحت ذر بازی بمانید.
تغییرات نسخه 19.0:
- رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Cat Escape

Sneak your way through the guards 4 paws at a time! 😼 😻

🐾 NO KITTEN AROUND! Only above average IQs can solve all puzzles! 🐅
🐾 Enjoy purr-fect graphics and steer your cat to victory!
🐾 As levels go by, it gets increasingly harder - STAY PAWsitive!
🐾 Fur-real: Distract yourself with the best 🐱 game on the market!