• فارسی
  • English

توضیحات استاد سودوکو

بازی جالب، فکری و سرگرم کننده سودوکو با سطوح دشواری مختلف.
سعی کنید تمامی خانه های سودوکو را در کمترین زمان ممکن با اعداد درست پر کنید.
تکمیل بیش از 100 مرحله سودوکو در 4 سطح دشواری مختلف.
شامل راهنمایی های برای تازه واردان. امکان سفارشی نمودن موسیقی پس زمینه و تنظیماتی برای تخته بازی.
تغییرات نسخه 3.3:
- اشکالات رفع شده است

The description of Sudoku Master

Sudoku is an addictive game where you have to solve logic puzzles with different levels.
Try to get all the stars solving sudokus in the shortest time possible.
Complete the 4 levels of difficulty with 100 sudokus each accumulating as many points as you can.
It offers hints and tips for beginners, but when you go increasing level sudokus become a real challenge.
Customize to your liking by selecting the background music or changing the options of the game board.
Connect to Google Play Games and compare scores with the rest of the world !!
Languages:
- English
- Spanish
- French
- Italian
- Portuguese