• فارسی
  • English

توضیحات دفاع امپراتوری 2

دفاع امپراتوری 2 با سه پادشاهی مختلف، توسط هزاران نفر دانلود شده است.
  • تمامی ژنرال ها به همراه 18 سرباز کاملا مجهز شده و با مهارت های فوق العاده آماده کمک به شما جهت ایجاد وحدت پادشاهی هستند.
  • با فریب دشمن و جناح های خارجی به آنها حمله کنید! با به کار بردن دانش و استراتژی مناسب پیروز میدان شوید.
  • ترکیب کاملی از عناصر دفاع از برج و تجهیزات مختلف قدرتمند که جایی برای نشان عقل و هوش شماست.
  • شامل 40 مرحله، بازی  داستانی و آنلاین
دانلود بازی: