• فارسی
  • English

توضیحات هیت هلیکوپتر - حمله غول پیکر

هشدار! هشدار! شهر مورد حمله قرار گرفته است! هیولاها، کایجو و تیتان ها به زمین حمله کرده اند و این به شما بستگی دارد، یک خلبان شجاع هلیکوپتر باشید که همه آنها را متوقف کنید و سیاره را نجات دهید. به نبردها علیه غول ها بپیوندید! هلیکوپتر زرهی خود را با تفنگ های جالب و خطرناک مسلح کنید، در مکان های مختلف شهر، دهکده برفی، صحرا با هیولاهای مختلف مبارزه کنید.
تغییرات نسخه 1.8:
رفع ادغام SDK.

The description of Helicopter Hit: Giant Attack!

Alert! Alert! The city is under attack! Monsters, Kaiju and Titans have invaded the Earth! And it's up to you - a brave helicopter pilot - to stop them all and save the planet!
Join the battles against the Giants! Mount your helicopter armored with cool and dangerous guns, fight in different locations - town, snowy village, desert - against different monsters! Can you win and save humanity?