• فارسی
  • English

توضیحات سورپرایز تخم مرغ کلاسیک

برای برخی از سرگرمی های تخم مرغ شگفت انگیز آماده شوید. چه چیزی در داخل تخم مرغ پنهان است؟ مراقب باشید، این بازی بسیار اعتیاد آور است.

سورپرایز تخم مرغ بهترین نرم افزار برای سرگرمی کودکان کوچک است. اگر شما بچه هایی هستید که مایل به باز کردن تخم مرغ های شگفت انگیز هستند، این برنامه مناسب است.

هدایای بسیاریمتعلق به دنیای مختلف مانند شاهزاده و دیگر شخصیت های کارتونی و فیلم پیدا خواهید کرد، آنها را جمع آوری کنید.
تغییرات نسخه 8.1:
بهبود عملکرد بازی

The description of Surprise Eggs Classic

Get ready for some Surprise Eggs fun! Multiple eggs with a surprise! What's hidden inside the eggs? Knock an egg until it's striped and find out what the big surprise is hidden in each egg! Be careful, this game is very addictive!

Surprise Eggs is the best application for entertaining small children and is the ultimate surprise eggs virtual simulator. If you have kids who like to open surprise eggs, this is the perfect app for them.

In this application you will find an abundance of eggs and a lot of interactive surprises to play with. You will find many gifts to collect that belong to different worlds, like Princess and other cartoon and movie characters.

Surprise Eggs is entertaining game for children combining a chocolate egg, surprise, toy and fun.

There are different type of surprise eggs:
* Toy Surprise
* Girls
* Princess
* Superman

How to play:
* Choose the egg you want to open
* Use your fingers to scrape the paper from the egg and to break the chocolate egg
* Tap the egg yolk (container) to get to the surprise

A lot of different toys and surprises to keep your little ones occupied for a long time.
Come join the fun and play exciting Surprise Eggs adventure!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»