• فارسی
  • English

توضیحات ایجاد شهر

آیا می خواهید برای خود شهری ایجاد کنید؟ در این بازی می توانید رشد شهر خود را تماشا کنید. تعیین مناطق برای ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی و ساخت جاده ها و اتصال آنها به یکدیگر. شهر خود را با ساخت پارک ها، مدارس و بسیاری از امکانات دیگر جذاب تر نمایید.

بازی در نسخه آزمایشی است، بنابراین برخی از ویژگی های هنوز کامل نیستند اما با این حال بسیار سرگرم کننده و خنده دار است. آن را امتحان کنید!
تغییرات نسخه 1.10.08a:
buildingافزایش ساختمان مدیریت تونل توسط کولچه
someبه روز رسانی برخی از ترجمه ها
ixتعمیر موشک اندازها بر روی تپه ها
issues رفع مشکلات چشمک زن مربوط به ذخیره سازی گالری
issues رفع مشکلات احتمالی در مسیر یابی مربوط به رمپ های انباشته شده
ixرفع فریم های شب نامه

افزونه ها:
attribافزایش ویژگی "استنباط الزامات" برای ساختمانهای ترکیبی (پیش فرض غلط است)
informationاطلاعات بیشتر را برای رویدادهای Lua مربوط به خودرو ارائه دهید

chan تغییرات کامل را می توانید در اینجا پیدا کنید: https://bit.ly/2WAIirB

The description of TheoTown

Do you want to build your own city? In TheoTown you can watch your own city growing. Declare zones for residential, commercial or industrial buildings and build road to connect them. Make your city more attractive by building parks, schools and many more facilities.
This city building game is currently in beta phase, so some features are still missing. Nonetheless, one can already have a lot of fun in it. Sounds funny? Then you may give it a try!
If you provide TheoTown access to external storage, it will save cities in TheoTown/maps so you have access to them.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»