• فارسی
  • English

توضیحات پله برقی

از پله برقی برای جابجایی افراد به داخل قایق ها استفاده کنید.
تغییرات نسخه 1.3.1:
- بسته تعطیلات

The description of Escalators

Use the escalators to move the people into the boats.