• فارسی
  • English

توضیحات بازی چالش

معروف ترین بازی های خیابانی کره ای را بازی کنید!
شما می توانید چندین سطح پر از لذت هیجانات جدید را بازی کنید.
خودتان این چالش را بر روی دستگاه تلفن همراه خود انجام دهید.
تغییرات نسخه 1.0.65:
مینی بازی های هیجان انگیز جدید و سطوح پاداش!
- فرد یا زوج
- ماشین پنجه
- پانچیگی (برگرداندن سکه)
- تلنگر Ddakji

The description of K-Games Challenge

Play the most famous traditional✨ Korean Street Games✨!
You can play multiple levels filled with the joys of new thrills.😛🤣🌟😍👍
Take the challenge yourself 👀 on your mobile device!