• فارسی
  • English

توضیحات جمعیت شهر

مردم را در سراسر شهر جمع آوری کرده و مخالفان خود را با رهبری قاطع خرد کنید.
تغییرات نسخه 2.2.2:
رفع اشکال جزئی

The description of Crowd City

Become the biggest crowd in town!
Gather people accross the city and crush your opponents with your overwhelming leadership!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»