• فارسی
  • English

توضیحات تپه

برای کسب امتیار از بالای خط بپرید، اما مراقب باشید فرود سخت است تا سقوط نکنید و آن را صاف نگه دارید.
تغییرات نسخه 5.1.0:
- رفع اشکال
- بهبود پایداری

The description of Dune!

Jump above the line to score, but beware! The higher you get, the harder the landing will be! Don't crash and keep it smooth!

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید   بیشتر»