• فارسی
  • English

توضیحات کاغذ 2

شما کاغذ را دوست دارید؟ شما کاغذ را دوست خواهید داشت. تا آنجا که ممکن است قلمرو را تسخیر کنید و رقیبان را شکست دهید و از یک تجربه صاف نقاشی لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.8.1:
رفع اشکال جزئی

The description of Paper.io 2

You liked Paper.io ? You'll love Paper2.io!
Conquer as much territory as possible and beat the competition.
A smooth drawing experience!