• فارسی

توضیحات تخت نرد حرفه ای

بازی تخت نرد ایرانی با امکان بازی دونفره
  • هوش مصنوعی قوی: داری چهار سطح دشواری از آسان تا حرفه ای
  • امکان ادامه بازی قبلی: از هر جایی که بازی را رها کنید می توانید بعدا آن را ادامه دهید.
  • تنظیمات برنامه: امکان تعیین نمایش حرکات ممکن، تاس ریختن خودکار و پخش صدای افکت های بازی
  • گرافیک جذاب و حجم کم برنامه

The description of Backgammon

🎲 امکان بازی دونفره

🎲 هوش مصنوعی قوی: داری چهار سطح دشواری از آسان تا حرفه ای

🎲 امکان ادامه بازی قبلی: از هر جایی که بازی را رها کنید می توانید بعدا آن را ادامه دهید.

🎲 تنظیمات برنامه: امکان تعیین نمایش حرکات ممکن، تاس ریختن خودکار و پخش صدای افکت های بازی

🎲 گرافیک جذاب و حجم کم برنامه