• فارسی
  • English

توضیحات هلیکوپتر

پیوستن به هلیکوپتر سواران ارتش و شروع حمله به مرگبار ترین تهدیدها. کنترل دقیق هلیکوپتر، تخریب سیستم دفاعی دشمن و اجازه ورود مهاجمان به پایگاه دشمن.
تاکتیک، مهارت های پرواز و بی رحمی، مواردی هستند که برای اتمام ماموریت و زنده ماندن نیاز دارید. شما از هلیکوپتر فرمان گرفته و با کمک گرفتن از اسلحه خودکار قدرتمند خود باید اقدامات مناسب علیه دشمن را انجام داده و موشک های ویرانگر را بر روی هدف قرار دهید. باید بهترین استراتژی را برای پیروزی، انتخاب کنید.
سه مرحله دشواری، 5 سناریو، پرواز آزادانه، 24 ماموریت و 90 چالش در پیش روی شماست.

ویژگی های بازی Helicopter Sim - هلیکوپتر:
  • 5 سناریوی مختلف
  • شامل 30 مرحله
  • 90 چالش متفاوت
  • امکان پرواز آزادانه در شرایط آب و هوای سفارشی
تغییرات نسخه 2.0.4:
رفع اشکالات

The description of Helicopter Sim

Join HELLFIRE SQUADRON and launch the attack on the most modern deadly threats.

Guide with precision your multi-role helicopter, demolish the enemy defences and let the raiders disembark in enemy bases.

Tactics, flying skills and the right amount of ruthlessness in the attacks are critical to complete the long and engaging campaign against the mysterious secret organization. You are in command of the helicopter and in real time you will have to govern with care the powerful machine gun available on board, take the right countermeasures against enemy attacks and launch the devastating missiles on targets. You choose the best strategy to win!

Three levels of difficulty, five scenarios, free flight, 24 missions and 90 challenges are going to provide hours of fun!

Features:

- 5 scenarios (1 included + 4 additional)
- 30 missions (6 included + 24 additional)
- 90 challenges of which 5 as world competition (18 included + 72 additional)
- Free flight with customizable weather conditions

- Full control of the aircraft: collective, pedals/rudder, machine gun with dedicated view, missiles and flares/chaffs countermeasures
- Immersive scenarios with buildings, facilities, vehicles, ships and aircraft
- Replay of all flight and combat actions
- Ranks and Trophies

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»