• فارسی
  • English

توضیحات جنگ لژیون ها

از جنگ های واقعی در سراسر جهان لذت ببرید و تبدیل به سک انجمن بزرگ جهانی شوید.
صنفی ها تا 20 نفر برای جلال جهانی رقابت می کنند. لژیون نظم، کسانی هستند، که برای صلح و آرامش تلاش می کنند و لژیون هرج و مرج، کسانی که برای نابودی انقلاب تلاش می کنند و همگی در حال جنگ برای کنترل یک سرزمین بزرگ به نام مونیون هستند.

ویژگی های بازی War of Legions - جنگ لژیون ها:
  • ایجاد انجمن های تا 20 عضو و افزایش سطح اتحاد خود برای به دست آوردن برتری در نبرد است
  • نبرد تشکیلات متشکل از دو نوع شخصیت: هیولا و جنگجویان است و ترکیبات خاصی در مبارزه با ارتفاعات ارتش ارائه می دهند
  • شرکت در جنگ ها با اتحادیه های واقعی در زمان واقعی و تبدیل شدن به بهترین انجمن در جهان
  • جنگ های گروهی هر روز چندین بار برگزار می شود
  • ترکیب متنوع شخصیت ها
  • بیش از 2000 کاراکتر شامل شوالیه ها، اژدها ها، الف ها، جادوگران، گولم ها ...
  • اتصال به Wi-Fi توصیه می شود
تغییرات نسخه 1.2.74:
رفع اشکال.
نماد برنامه را تغییر دهید.

The description of War of Legions

[One Year Appreciation]Over 1.5 million downloads!
Real-time battles enjoyed the world round!
Become the top Guild in the world!
◆Top free game on the Japanese App Store!◆
◆Guilds of up to 20 people compete for global glory!◆

=============◆STORY◆============
The Legion of Order, those that strive for peace through pacification, and the Legion of Chaos, those that strive for revolution through destruction, are warring for control of a great land known as Mevion.

Mevion's inhabitants and the Monsters that serve them take to the battlefield in hopes of securing victory for their side!

=======◆WAR OF LEGIONS DETAILS◆=======
■Form a Guild with your friends!
Create Guilds of up to 20 members and increase your Guild's level to gain supremacy in the battle for Mevion!

■Form battle pairs of Warriors and Monsters!
Assemble battle Formations consisting of pairs of two types of characters: Monsters and Warriors! Certain combinations offer stat boosts in combat, so find the most effective pairs to defeat your enemies!

■Take part in global real-time Guild Battles and become the best Guild in the world!
Guild Battles are held several times every day! Form strategies with your Guild members to link together attack Chains and unleash powerful Guild Assault Attacks!

■Varied lineup of characters!
Over 2,000 characters featuring artwork from international artists! Knights, dragons, elves, wizards, golems, and more that you can't even imagine!

===========◆NOTE◆===========
*The game may be difficult to access during peak play times. If you are unable to begin the game, please try again at a different time.

*The game may not be available in all countries and regions.

*The game may not launch or operate properly if your device's date and time settings are not correct. Please confirm your date and time settings before playing War of Legions.

*Loading times may be increased when playing in an environment with a weak cellular or Wi-Fi signal.

*A Wi-Fi connection is recommended to smoothly enjoy War of Legions.

*Under certain conditions, the game may fail to run smoothly. If you experience choppy gameplay, force-closing the app, rebooting your device, and clearing your cache may improve performance.

===========◆CONTACT◆===========
For any inquiries regarding War of Legions, please contact us via the link on the official War of Legions home page.
Information on supported devices can also be viewed on the below page.
*Depending on the installed OS version and network conditions, gameplay may be unstable even on supported devices.

▼Official Home Page
http://www.waroflegionsgame.com/support/

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید   بیشتر»