• فارسی
  • English

توضیحات ساندویج دونده

در راه رسیدن به هدف، مواد تشکیل دهنده را انتخاب کنید، چقدر بالا خواهد رفت؟
ساندویچ روی هدف خورده می شود و فردی که آن را می خورد بسته به موادی که انتخاب کرده اید واکنش متفاوتی نشان می دهد.
مواد بد غذا او را بیمار می کند.
این بازی فوق العاده سرگرم کننده است.
تغییرات نسخه 0.3.29:
SDK به روز شده مورد استفاده در بازی.

The description of Sandwich Runner

Pick up ingredients on the way to goal, how high will it get?
Sandwich will be eaten on goal and person who eat it reacts differently depending on the ingredients you picked up.
Bad ingredients makes eater sick.
Red pepper makes eater breathe fire!

Super fun Sandwich Runner game!