• فارسی
  • English

توضیحات نبرد آدامس

سر، دست ها و پاهای شخصیت را دراز کنید تا با حریف خود مبارزه کنید. حملات به سمت مخالفی که اعضای بدن شخصیت را کشیده اید، ارسال می شود.
بازی فوق العاده پر طرفدار و راضی کننده است.
تغییرات نسخه 0.2.10:
پاداش اضافه شده پس از ضرب و شتم رئیس.
SDK به روز شده مورد استفاده در بازی.

The description of Gum Gum Battle

Gummy like rubber fighting game!

Stretch the character's head, arms and legs to fight your opponent!
Smash em to the wall!
Attacks will be forwarded to opposite side you stretched the character's body parts.

Super fan and satisfying!