• فارسی
  • English

توضیحات راش باگی

رانندگی کنید، مقام اول را بدست آورید و در هر اتفاقی که در بازی راش باگی ممکن است رخ دهد، شرکت کنید.
مسابقه را بیرون بیاورید و هدف خود را به سمت بالا برسانید.
تغییرات نسخه 2.0.6:
چند رفع اشکال انجام داده است.

The description of Buggy Rush

Get 1st place!
An obstacle buggy racing game "Buggy Rush"

▼ EASY TO PLAY

◆ Drive the Buggy
Compete in this anything-can-happen Buggy Race.
Take out the competition and aim for the top!

◆ Fly the Kite
Use the kite to fly.
Take shortcuts and make the competition eat your dust!