• فارسی
  • English

توضیحات دعوت کننده های بزرگ

دعوت کننده های بزرگ یک بازی نقش آفرینی پیکسل با کیفیت بالا است که شامل جنگ های هیجان انگیز و کنترل های بصری است. راکتهلم سرزمینی است که خدا و شیطان در آن زمانی برای برتری بر دیگران مبارزه می کردند. صدها سال بعد از پایان جنگ بزرگ، انسان ها در صلح زندگی می کردند، تا اینکه روزهای صلح ناگهان به پایان می رسد و زمانی بازپس گرفتن شیاطین است.

ویژگی های بازی Grand Summoners - دعوت کننده های بزرگ:
  • شخصیت هایی که داستان را به وجود می آورند
  • قهرمانان باستان را دعوت کنید و به ماجراجویی سر بزنید
  • تیم خود را از همه ستاره ها، برای ایجاد صلح جهانی ایجاد کنید
  • شرکت در جنگ های هیجان انگیز
  • سیستم جنگی اصلی و بصری برای مبارزه
  • چند نفره تا 4 بازیکن
  • با دوستان بازی کنید تا جنگ ها را هیجان انگیزتر نمایید
  • گرافیک پیچیده
تغییرات نسخه 3.24.0:
تغییرات در نسخه 3.24.0:
- رویداد متقاطع KILL la KILL

The description of Grand Summoners

Grand Summoners is a high quality pixel RPG featuring thrilling battles and intuitive controls!
Join now and your first Summon is guaranteed to be a Rare Evolution Unit!


- Story -
This is a story of memories and bonds.

Raktehelm, a land where Gods and Demons once fought for supremacy.
Hundreds of years have passed since the end of the Great War and humans lived in peace.
However, these days of peace will come to an abrupt end when the once sealed Demons return...

- Characters that Bring the Story to Life -
Summon ancient heroes and head on an adventure!
Create your very own all-star team to bring peace to the world!

- Exhilarating Battles -
Original and intuitive battle system for action-packed combat!

- Multiplayer with Up to 4 Players -
Play with friends to make battles even more exciting!
Fight against strong bosses together with fellow adventurers!

- Intricately Detailed Graphics -
Units, bosses, backgrounds are all drawn with the highest quality!
We are proud to present RPG fans with state-of-the-art pixel graphics!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»