• فارسی
  • English

توضیحات بیا 285 دشمن

۲۸۵ نفر بد را شکست دهید.
هر دو بخش 1 و 2 در یک برنامه هستند.
شما می توانید این بازی را تا انتها بدون خرید درون برنامه ای انجام دهید.
تغییرات نسخه 2.14.4:
نسخه 2.14.4
- رفع اشکال در تنظیم نام.

نسخه 2.14.3
- رفع اشکال در ویژگی تنظیمات نام.
- ترجمه های انگلیسی و کره ای را تغییر داد.

نسخه 2.14.2
- رفع اشکال در قسمت 1 که در آن شخصیت اصلی پس از استفاده از "قارچ و گل" در هوا شناور باقی می ماند.

نسخه 2.14.1
- رفع اشکالی که نام برخی از باس ها به درستی نمایش داده نمی شد.

نسخه 2.14.0
- اضافه شدن قابلیتی که می توانید نام کاراکترها و غیره را تغییر دهید.

The description of Come on 285 enemies!

Defeat the 285 bad guys.

* Both part 1 and 2 are in the same app.
* You can play this game until the end without In-app purchases.


If you have a question or request, please check the FAQ first.
https://sorakomi.com/soft/game/faq_app.html

If you have better translation, please tell me from this webpage!
part 1
https://sorakomi.com/soft/translation/battle_of_285/translation_en.html
part 2
https://sorakomi.com/soft/translation/battle_of_285_2/translation_en.html

My development schedule:
https://sorakomi.com/soft/game/schedule.html

If this app doesn't work well on your device, you can access the below URL and try the web version of this app on browsers. A list of materials used in this app is also here.
https://sorakomi.com/soft/game/battle_of_285/main.html

Tested device:
Oppo (CPH2099)
Galaxy Nexus (SC-04D)
Xperia (SO-04F)
Galaxy S6 edge (SCV31)
Moto G5 (XT1676)