• فارسی
  • English

توضیحات خشم استیک 5

مبارزه با زامبی.
سناریو: یک گروه عجیب و غریب از دشمنان در شهر ظاهر شدند و مردم بی گناه را به عنوان ابزار تجربی می کشند.
بسیاری از مردم به زامبی تبدیل شده اند. شما وظیفه دارید با قهرمان و دوستان خود مردم را نجات دهید و دشمنان را حذف کنید.

امکانات بازی Anger of Stick 5 - خشم استیک 5:
  • جمع آوری همکاران مختلف
  • 6 نوع همراه قابل اعتماد را جمع آوری کنید.
  • می توانید در مرحله با مجموع 3 همراه، کار را شروع کنید.
  • می توانید از هر دو حالت تک و حالت جامبی لذت ببرید.
  • با انواع حرکات و اقدامات واقعی
تغییرات نسخه 1.1.65:
1. اشکال برطرف شد
2. جایگزینی پس زمینه هالووین

The description of Anger of Stick 5

Up-to-date version of ' AngerOfStick ', Top hottest Game in the world with 40 milion download record
the best stickman fighting game ' Anger of stick5 : zombie '
*StickMan Game:
AngerOfStick2, AngerOfStick3, AngerOfStick4, AngerOfStick5

*Scenario:
A strange group of enemies appeared in the city and have been using innocent people as experimental tools.
Lots of people have turned into Zombie so that Hero and his friends should save the people and remove the enemies.
*Collect various colleagues!
- Please collect 6 kinds of reliable fellows.
- You can arrange the stage with the total 3 fellows.
*RPG's growth elements
-The level up system throgh experiences (EXP).
*You can enjoy both Single mode and Jombie mode.
*A variety of movements and realistic actions have been realized.

====================================
Support Information:
For additional support, please contact:
E-mail : pjh097@gmail.com
====================================

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»