• فارسی
  • English

توضیحات استرونست - آغاز

بازی فضایی، علمی تخیلی و استراتژیک برای تلفن همراه.
استعمار سیارات، ساخت ناوگان فضایی و مبارزه به نفع ترا یا نئوس برای کنترل مناطق بیشتر در کهکشان.

به عنوان یک فرمانده قدرتمند با استراتژی مناسب و استفاده عاقلانه از منابع، اقتدار خود را ثابت کنید و با بدست گرفتن کنترل سیارات، استخدام قهرمانان ماهر، توسعه کشتی های جنگی و رهبری در جنگ در برابر بسیاری از فرماندهان دشمن به پیروزی برسید.

ویژگی های بازی ASTRONEST - The Beginning - استرونست - آغاز:
  • تجربه بازی فضایی، علمی تخیلی با جناح خود و درگیر شدن در جنگ های بین جناحی
  • حالت بازی رقابتی که در آن استراتژی از اهمیت برخوردار است.
  • تعقیب و تصرف دزدان دریایی فضا برای اجرای عدالت
  • ایجاد ترکیب منحصر به فرد خود و تشکل های استراتژیک و ناوگان مسلح
  • دفاع در مقابل حمله بیگانگان و برداشت فن آوری خود برای توانمند سازی ناوگان
  • استعمار سیارات و همکاری با یکدیگر تا 50 متحد
تغییرات نسخه 3.0.1:
1. ادغام سرور
2. افزایش حداکثر سطح Nation & Hero
3.افزایش سطح تحقیقات پیشرفته حداکثر
4. اضافه شده T8 قسمت Tron

The description of ASTRONEST - The Beginning

The #1 Space Sci-Fi Strategy MMO on mobile! Colonize planets, build epic space fleets and fight for either Terra or Neos to take control over various regions in the galaxy!

Background Story
2525 AD. Man is an interplanetary species, fueled by the discovery of 3 powerful new elements: Raon, Nugen and Sectium. Collectively called the Cosments, these resources were shared between the two dominant hegemonies, the Alliance of Neos and the Federation of Terra. But an already strained peace explodes from the devastating arrival of a mysterious Alien fleet. Humanity’s confidence is shaken to its core, and war is now unleashed across the galaxy.
As a powerful commander, both Neos and Terra call upon your aid. Strategy and wise usage of resources will prove to be important as you colonize planets, recruit skilled heroes, and develop warships to lead in battle against a multitude of enemy Commanders. Along the way, you will raid alien fleets and capture their technology, discover TRONs and EXTERs, and form crucial alliances.
The universe of AstroNest awaits. Which side will you choose?

Play AstroNest now and experience:
? A TRUE SPACE SCI-FI MMO EXPERIENCE: Work with your faction and engage in epic inter-factional wars.
? ASTRO LEAGUE : The most competitive game mode where strategy is of outmost importance.
? PURSUIT : Pursue and capture space pirates and bring them to justice for bounty.
? SPACE STRATEGY : Create your own unique combination of strategic formations and weaponized fleets.
? ALIEN TECHNOLOGIES : Raid the Aliens and harvest their technology to empower your fleets.
? BUILDING AN INTERGALACTIC EMPIRE: Colonize planets and work together with up to 50 allies!
? A RICH SCI-FI TRADITION : A prequel to the browser-based classic AstroNest (1999).

? When a player starts a new AstroNest - The Beginning account via Google, Google Play will ask to 'GET_ACCOUNTS' Permissions at Login.

Join our community of strategy & sci-fi fans:
Fanpage: Facebook.com/astronest
User Group: https://www.facebook.com/groups/astronest/
Website: astronestthebeginning.com

Internet Data Use :
AstroNest:The Beginning requires a stable internet connection and is best played on Wi-Fi. After initial install and updates AstroNest:The Beginning needs to download additional game data, Wi-Fi is recommended.

For support, please contact us through these channels:
https://astronest.freshdesk.com/support/tickets/new