• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان سورتمه - ورزش های زمستانی

اکنون می توانید از سورتمه سواری لذت ببرید. ورزش بابسلی به عنوان فرمول یک روی یخ شناخته می شود، پیروزی با 1/100 ثانیه تعیین می شود.
از 300 مرحله در 9 جاده لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.2.6:
1. رفع اشکال

The description of Sleigh Champion : Winter sports

20/21 IBSF Austria World Cup US Fighting

*Now you can ejoy the Sleigh Champion added with the VR (Virtual Reality) function.
Bobsleigh, luge and skeleton, the 3 sleigh for sports Winter
Bobsleigh also know as Formula One on ice, victory determined by 1 / 100 of a second
Luge that involves racing while lying on your back, victory determined by 1 / 1000 of a second
Skeleton that gives you thrill from head to toe, victory determined by 1 / 100 of a second
Winter Sports sleigh games that feel like the actual experience
Easy operation that anyone can do
300 stages for 9 tracks
VR play mode
Replay at various points (VR mode, etc.)


================
Essential: Permission required

This permission will let the app save game resources required for smooth work of the app and without it you won't be able to start the game.

the game won't run bacause we won't be able to save its files on you device without access to a data storage

[Caution] If you delete the game, it will not be recovered. Save game data before deleting game or replacing device.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»