• فارسی
  • English

توضیحات درخشندگی نبرد

سپاه خود را برپا کنید، اژدها و قهرمانان قدرتمند خود را برای پیروزی در نبرد هدایت کنید. شهری مقتدر بنا کنید و با میلیون ها بازیکن دیگر شروع به نبرد نمایید. قدرت خود را در بازی استراتژیک برنده جایزه، نشان دهید.

ویژگی های بازی Blaze of Battle - درخشندگی نبرد:
  • ساخت و سفارشی نمودن شهر خود
  • برپا کردن سپاهی قدرتمند برای مقابله با دشمنان
  • دستور دادن به اژدها برای رسیدن به پیروزی نهایی
  • احضار شوالیه های وفادار
  • مبارزه با میلیون ها بازیکن آنلاین
  • پیوستن به یک اتحاد برای رویارویی با دشمن مشترک
  • گفتگو با متحدان برای طرح یک استراتژی مناسب
  • تجهیزات قدرتمند برای اژدهای خود
تغییرات نسخه 7.2.0:
* اشکالات جزئی ثابت و بهینه سازی

The description of Blaze of Battle

The most exciting SLG Game ever! Raise your own army, lead your powerful DRAGON and KNIGHTS to fight for Glory in Blaze of Battle! Build a mighty City and battle against millions of players worldwide.
Play for FREE in this award-winning strategy game now! Join a mighty Alliance to chat and make friends with players all around the world. Train multiple troops and get yourself prepared for attacks against countless rivals.
The whole City is counting on you! Claim your Destiny Now!
FEATURES:
- Build and customize your own City.
- Raise a massive army to overwhelm your enemies with superior forces!
- Command the Dragon to lead your army to final victory.
- Summon the most faithful Knights to fight for your glory.
- Battle against millions of players worldwide.
- Join a mighty Alliance and Rally Wars against powerful rivals with allies!
- Talk and strategize with your friends in On-line Real-Time Chat.
- Conduct Researches to effectively boost the Development of your City.
- Forge powerful equipment for your Dragon. Bring up the greatest commander ever!
- Brutal Monsters roaming around, defeat them to get rare equipment ingredients totally for FREE!
- Participate in various events to win precious rewards every day.

NOTES:
- Network connection is required.
- Compatible with Android 4.0 or later.

CONTACT US:
If you have any problems or suggestions, please email us at bob_support@leyinetwork.com.