• فارسی
  • English

توضیحات تلنگر هدف

تلنگر هدف روشی جدید برای نشان دادن مهارت های ضربه آزاد شما است. آیا شما آماده تبدیل شدن به بزرگترین ضربه آزاد زن در همه زمان ها هستید. اهداف خود را به ثمر برسانید، از تکنیک چشم و لرزش خود استفاده کنید.

امکانات بازی Flick Goal! - تلنگر هدف:
  • از سفر لذت ببرید
  • از تکنیک خود استفاده کرده و سطوح کامل چالش برانگیز را باز کنید
  • دنیاهای جدید را باز کرده و قدرت پیشرفت را احساس کنید
  • ضرب و شتم بازیکنان دیگر
  • حالت های آنلاین را امتحان کنید و 1 بر 1 یا 3 در مقابل 3 بازی کنید تا مهارت های ضربه آزاد خود را به دیگران نشان دهید
  • شخصیت ها و توپ ها را باز کنید، مناسب ترین را انتخاب کنید و از هیجان بالا لذت ببرید
تغییرات نسخه 1.82:
رفع اشکالات جزئی

The description of Flick Goal!

Flick Goal! is a new way to show your free-kick skills. Are you ready to become greatest free-kick taker of all times. Score goals on puzzling fields, use your keen eye and flick technique.


Features:

-> Enjoy the journey;

Use your technique and complete challenging levels and unlock new worlds. Feel the power of progress.

-> Beat other players;

Try online modes and play 1 on 1 or 3 vs 3 to show your free-kick skills to others.

-> Joy of customization;

Unlock 10s of characters and balls. Choose most suitable one and elevate the excitement.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»