• فارسی
  • English

توضیحات پادشاهان سیلی

آرامش بخش ترین چالشی که تاکنون بازی کرده اید را تجربه کنید. حریفان خود را سیلی بزنید تا بهترین باشید. در هر نوبت شما و حریف به یکدیگر سیلی می زنید، هر کس سیلی بخورد سخت تر با رقیب جدید دیدار می کند.
تغییرات نسخه 1.3.2:
رفع اشکالات جزئی و بهبودها

The description of Slap Kings

Most relaxing challenge you ever played!

Slap your opponents to be the best slapper!

Each turn you and your opponent slap each other, whoever slaps harder meets the new challenger!

Get ready, aim and slap hard!

Become the world's best slapper!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»