• فارسی
 • English

توضیحات مسابقه کودکان

بازی ما بیش از 100 تمرین جذاب با تصاویر پر جنب و جوش ارائه می دهد که بستر مناسبی را برای کودک شما فراهم می کند تا اعداد، حیوانات، رنگ ها و موارد دیگر را کشف کند.

 • 💡 بیش از 100 تمرین
 • 🖼️ تصاویر با کیفیت بالا
 • 🗣️ گفتار
 • 🅰️ تمرینات الفبا
 • 🌈 تمرین رنگ ها
 • 🔷 اشکال ساده و سه بعدی
 • 🔢 شمارش
 • 📺 کارتون
 • 👂 آموزش گوش
 • 📚 چالش خواندن
 • 🌍 دانش جهانی
 • 🌐 چند زبانه
تغییرات نسخه 1.237:
مسابقه جدید اضافه شد: مارک های خودرو

The description of Children's Quiz

Our game offers over 100 engaging exercises with vibrant images, providing the perfect platform for your child to explore numbers, animals, colors, and more.

💡 Over 100 Exercises
🖼️ High-Quality Images
🗣️ Speech
🅰️ Alphabet Exercises
🌈 Colors Exercises
🔷 Simple and 3D Shapes
🔢 Counting
📺 Cartoon
👂 Ear Training
📚 Reading Challenge
🌍 Global Knowledge
🌐 Multi-language