• فارسی
  • English

توضیحات سرمایه دار نفت

داستان از اینجا شروع شد که شما یک میدان نفتی در حیاط خانه خود پیدا کردید. حال برای توسعه کار خود و استخراج نفت باید تجهیزات جدید خریداری کرده و ساختمان های مخصوص بنا کنید.
عده ای را برای کار استخدام کرده و با رقبای خود مذاکره کنید. با کارشناس خود صحبت کنید و در بورس اوراق بهادار تجارت نمایید.

این بازی شامل 6 مکان مختلف برای ساخت از ابتدا می باشد. مکان هایی در کویر، دریا و ...
امپراتوری خود را بسازید و به همه ثابت کنید که شما بهترین هستید!
تغییرات نسخه 4.1.9:
امیدواریم از برنامه ما لذت ببرید!
ما به روز کرده ایم:
- تغییر احتمالات و جوایز در معدن، میله و صندوق ها ؛
- تصاویر جدیدی از مکانها (بیابان، محل نظامی، دریا) اضافه شده است.
- اضافه شدن شخصیت های جدید ؛
- آموزش جدید اضافه شد ؛
- توانایی استخراج یاقوت سرخ در جنگل را اضافه کرد.
- تغییر قیمت ارتقاء در بیابان، دریا، محل زیر آب، سیبری ؛
- و تغییرات دیگر

The description of Petroleum Tycoon

The story begins in your yard. you find an oil field.
You have to develop, buy new equipment, build buildings, and to hire security staff to negotiate with competitors to master the skill of trading on the stock exchange, to buy new of possession and much more.
And all for the sake of oil and world domination! Become rich with this game!
The release version of the game contains 6 locations, each of which you have to build from scratch:
house, desert, sea, seized the territory, space, market.
Look at how your position in the world ranking.
Pump the oil! Build your empire! Prove to everyone that you are the best!
Oil is black gold of our planet. Now it's time for the oil fever.
Explore, download, get richer!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»