• فارسی
  • English

توضیحات سرمایه دار نفت

داستان از اینجا شروع شد که شما یک میدان نفتی در حیاط خانه خود پیدا کردید. حال برای توسعه کار خود و استخراج نفت باید تجهیزات جدید خریداری کرده و ساختمان های مخصوص بنا کنید.
عده ای را برای کار استخدام کرده و با رقبای خود مذاکره کنید. با کارشناس خود صحبت کنید و در بورس اوراق بهادار تجارت نمایید.

این بازی شامل 6 مکان مختلف برای ساخت از ابتدا می باشد. مکان هایی در کویر، دریا و ...
امپراتوری خود را بسازید و به همه ثابت کنید که شما بهترین هستید!
تغییرات نسخه 4.1.0:
به روزرسانی جدید بسیار جذاب تازه وارد شد! در این نسخه، ما اضافه کردیم:
- گرافیک و انیمیشن بهبود یافته
- صداهای جدید
- ارز جدید در جعل و آزمایشگاه
- پمپ های خاص تغییر کرده است
- قابلیت جدید برای انعقاد قرارداد در بانک برای فروش سریع
- وظایف با پاداش اضافه شده است
- حق بیمه عبور می کند
- امکان جدید برای تمدید مدت پاداش
- رفع اشکالات
لطفاً، آن را مرتباً به روز کنید تا همیشه از بزرگترین ویژگی ها و آخرین پیشرفت های ما برخوردار باشد!

The description of Petroleum Tycoon

The story begins in your yard. you find an oil field.
You have to develop, buy new equipment, build buildings, and to hire security staff to negotiate with competitors to master the skill of trading on the stock exchange, to buy new of possession and much more.
And all for the sake of oil and world domination! Become rich with this game!
The release version of the game contains 6 locations, each of which you have to build from scratch:
house, desert, sea, seized the territory, space, market.
Look at how your position in the world ranking.
Pump the oil! Build your empire! Prove to everyone that you are the best!
Oil is black gold of our planet. Now it's time for the oil fever.
Explore, download, get richer!