• فارسی
  • English

توضیحات پازل ماشین برای کودکان نوپا

آیا بچه‌های شما عاشق بازی‌های جذاب ماشین‌ها و وسایل نقلیه برای کودکان نوپا هستند؟ آیا بچه های شما بهترین پازل ها را برای پسران و دختران دوست دارند؟ آیا کودکان نوپا شما کارتون‌هایی درباره ماشین‌ها و قطارها، ماشین‌های آتش‌نشانی، آمبولانس و دیگر انواع وسایل نقلیه و وسایل نقلیه تماشا می‌کنند؟ یادگیری در مورد اتومبیل، وسایل نقلیه و سایر انواع حمل و نقل هرگز آسان تر از این نبوده است. این بازی آموزشی برای کودکان نوپا همراه با پازل های اتومبیل های زیادی است، بنابراین بچه های شما به راحتی می توانند نام وسایل نقلیه را بشناسند و صداهای ماشین را بشنوند.

بازی به کودکان نوپا کمک می‌کند تا حافظه، توجه، تفکر منطقی، مهارت‌های حرکتی ظریف دست‌های خود را توسعه دهند، و در عین حال سرگرمی زیادی برای آنها به ارمغان می آورد.

یکی از بهترین بازی های پازل کودکان برای کودکان نوپا از 3 تا 5 سال که عاشق ماشین و وسایل نقلیه هستند.
تغییرات نسخه 5.4.1:
نسخه جدید بازی پازل ماشین و وسیله نقلیه برای بچه ها. لطفا نظرات، خواسته ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید!

The description of Car Puzzles for Toddlers

Do your kids love the cool cars and vehicles games for toddlers? Do your kids like the best puzzles for boys and girls? Does your toddlers watch cartoons about cars and trains, fire trucks, ambulance and other types of vehicles and transport? Learning about cars, vehicles and other type of transportation has never been easier. This learning game for toddlers comes with many cars puzzles, so your kids can easily get to know vehicles names and hear car sounds.

The “Cars for Kids - Puzzles for Toddlers” learning game is suitable for boys and girls including kids with autism, preschoolers, and children from ages 2 to 5 and help toddlers to develop their memory, attention, logical thinking, fine motor skills of hands, and bringing them a lot of fun at the same time.

Boys and girls love to play the best kids games without wifi or internet (offline games for kids). If you have to travel with children, install “Car Puzzles for Toddlers”. Instead of passively watching cartoons about cars, baby will solve cool offline puzzles with different cars and vehicles, like police car, excavator, fire truck, lorry, train and many more and get to know car sounds and names.

Our good kids games for boys and girls are:
⭐ Development of fine motor skills, memory and attention
⭐ Educational games for toddlers from 2 year old and for children from 3 to 5
⭐ Speech therapy and development of fine motor skills for toddlers with autism
⭐ One of the best kids puzzle games for toddlers from 3 to 5 who love cars and vehicles
⭐ Download our best offline kids games without wifi or internet!

You can download our car kids games for free. The free version of car puzzles for toddlers contains the 15 of the most popular vehicles, the full version contains 30 car puzzles for kids. Our offline games do not require an Wi-Fi or Internet connection (games without Internet), which means you can play anytime, anywhere.

If you liked our free puzzle games for toddlers, please leave a review and visit our website: http://cleverbit.net
and join our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/cleverbit/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»