• فارسی
  • English

توضیحات دویدن توربو

آنها عجیب و سرگرم کننده هستند، آماده کش رفتن و پیوستن به این ماجراجویی بی پایان دویدن با حداکثر سرعت باشید.
تغییرات نسخه 1.6.4:
سلام دونده توربو! احساس عجله با جدیدترین به روز رسانی ما!
- برای اجرای نرم و صاف بهینه شده است
دانلود بازی: