• فارسی
  • English

توضیحات جنگ زد 2

نشان دادن شجاعت و قدرت خود در جهانی بحران زده.
در بازی جنگ زد 2، با یک مسلسل زامبی ها را از بین ببرید.
جنگ هسته ای، جهان را به یک زمین بایر تبدیل کرده است؛  زامبی ها در همه مناطق هستند و همه اقوام و دوستان کشته شدند.
شما باید با استفاده از تمام مهارت های خود، عزم و اراده و استفاده از تمام منابع جهان، زنده بمانید.

ویژگی های بازی War Z 2 - جنگ زد 2:
  • کشتن زامبی ها با دست خود
  • تولید سلاح در برابر زامبی و حمله به دیگر بازماندگان
  • افزایش سطح معماری و قوی تر شدن
  • جستجوی ساختمان در نقشه و جمع آوری یا سرقت انواع منابع
  • پیوستن به اتحاد و همکاری با دیگر بازیکنان برای کمک به یکدیگر برای زنده ماندن
  • بازی زنده با اعضای مختلف جهان
  • آموزش فرماندهان مختلف برای موقعیت های متفاوت
  • بازی های استراتژی اجتماعی رایگان

The description of War Z 2

War Z 2 is the challenge of courage and power in the world of crisis.
With a machine gun, destroy those zombies, finish them. Dare you?
Nuclear war has turned the world into a wasteland and zombies swept the area where you were. Family and friend were killed. Can’t connect anyone under complete news blackout.
You must grasp the survival skills used to have, with determination, use all resources in the broken world to live. Together with people you met, get back to the normal world.
To live, to revenge, to kill them is your only goals now. But don't let hatred blind your eyes, in the shadow behind zombies, many glasses staring at you......
Game features:
? kill zombies by your hand;
? Manufacturing weapons, against zombies and other survivors’ attack effectively;
? rise architectural level, so that the function of the building will be more powerful;
? Search buildings in the wild map to collect or steal a variety of resources;
? join the alliance, you can exchange and cooperation with other players, to help each other easier to survive;
? games with real time, players can communicate with the world's different members of the alliance;
? training different commanders for different situations. It will can be more flexible res;
? FREE social strategy games;