• فارسی
  • English

توضیحات اتصال مکعب

در یک فضای مکعبی، نقاط همرنگ را طوری به یکدیگر متصل کنید که خطوط اتصال آنها یکدیگر را قطع نکنند.
  • شامل بیش از 1500 پازل مختف در ابعاد 3×3 و 7×7
  • طراحی ساده و رنگارنگ
  • آموزش مغز خود با چالش های مختلف
تغییرات نسخه 4.10:
- همه پازل ها اکنون باید فقط یک راه حل داشته باشند، بدون کاشی خالی
- رفع اشکالات متعدد

The description of Cube Connect: Connect the dots

Cube Connect is a simple and addictive puzzle game that will make you think in 3D.
The goal is simple : connect the dots without the paths overlapping !
Features :
- More than 1,500 free puzzles, ranging from easy to very hard (3x3 to 7x7).
- Simple, colorful design
- Train your brain with the "challenge" mode and connect the dots as fast as you can
More puzzles will be added over time, as well as some new color themes for the dots and pipes.