• فارسی
  • English

توضیحات جنگ سالاران

دیدار با دشمنان در میدان جنگ سحر و جادو! استفاده از تاکتیک های پیشرفته برای ساخت ارتش خود و شروع مبارزه برای پس گرفتن میهن.

بازی جنگ سالاران نیاز به اتصال اینترنت دارد.
نگاهی به هنگ خود، فقط تعداد انگشت شماری از شبه نظامیان هستند که باید آنها را به نیروهای آبدیده و آماده برای جنگ با اورک ها کنید. انتخاب کنید که دقیقا ارتش شما چگونه رشد کند، باز کردن آیتم های فراوان برای ارتقاء سلاح، زره و توانایی ها.

دفاع از شهر و بندر محاصره شده توسط اورک های وحشی و سفر زمینی برای جذب رهبران قدرتمند و متحدان نیرومند.
 اثبات ارزش خود در نبرد با گیم پلی تاکتیکی اعتیاد آور.
انتخاب رزمندگان، ساخت هنگ و ایجاد استراتژی های خود.
صدها سلاح جدید، زره پوش، ارتقاء و غارت در میدان جنگ
تغییرات نسخه 1.18.0:
در این نسخه ما به تخم ریزی مهاجمان و رتبه بندی قدرت ارتش بر اساس نظرات شما و رفع اشکالات ادامه دادیم تا تجربه بهتری با این نسخه جدید به شما ارائه دهیم!
از شما برای بازی Warlords of Aternum متشکریم! :)

The description of Warlords

EPIC STRATEGY. HEROIC PROPORTIONS.
The ultimate turn-based mobile strategy game. Meet your enemies on the hex battlefield, and put your tactics to the test. Outwit your opponents, build your army and begin the fight to reclaim your homeland.
But remember, you need an Internet connection to play Warlords and smite those foul orcs!
Take your regiments from just a handful of militia to a steeled fighting force and bring the battle to the invading orcs. You choose exactly how your army grows, as you unlock a huge array of upgrades, weapons, armor and abilities.
Fight bravely, and don't forget - your choices will decide the fate of the last remaining free races in Dunmar.
Defend the besieged harbor town of Dewport from the savage orcs, and take back your homeland piece by piece. Travel the land, recruit powerful leaders, and fill the ranks with powerful allies.

*JOIN THE FIGHT!*
EPIC FANTASY UNIVERSE – Take the battle to the foul orc horde in an incredible fantasy world
PURE TACTICS – Prove your worth in battle with endlessly addictive tactical gameplay
CHOOSE YOUR WARRIORS – Build your regiments exactly how you want, and create your very own strategies
THERE WILL BE BLOOD – Can you halt the tide of the vicious orcs and bring peace back to Dunmar?
LETHAL WEAPONS – Hundreds of new weapons, armor and upgrades to loot from every battlefield

Warlords is free to download and play, but it also allows you to purchase virtual items with real money inside the game. You can disable in-app purchases in your device’s settings.
Warlords requires internet access to play and access its social features. Warlords may also contain advertising.
Epic strategy of heroic proportions. Drive back the orcs and reclaim your homeland. Are you ready to join the fight?