• فارسی
  • English

توضیحات تخته نرد پلاس

شروع بازی تخت نرد تنها با یک لمس صفحه. شروع رقابت با دوستان و گفتگو هنگام بازی.
ملحق شدن به اتاق های بازی مختلف برای مسابقه با حرفه ای ها.
امکان بازی چند نفره از طریق 3G, EDGE, Wi-Fi.
تغییرات نسخه 4.27.0:
رفع اشکال.
دانلود بازی: