• فارسی
  • English

توضیحات اپل نایت - سیاه چاله ها

راه خود را از میان انبوهی از دشمنان در این بازی پر اکشن باز کنید و همه را برش دهید.  سیاه چال ها را کاوش و غارت کنید، سلاح ها و تجهیزات جدید را باز کنید. وقت آن است که قهرمان شوید.
تغییرات نسخه 1.2.0:
🌟 هشدار به روز رسانی گسترده!

🎮 در 6 سطح جدید (4-4 تا 4-9) شیرجه بزنید! برای چالش‌ها و هیجان‌های هیجان‌انگیزتر آماده شوید!
🛠️ از گیم پلی بهتر لذت ببرید - ما پیشرفت های زیادی برای بهبود تجربه بازی شما ایجاد کرده ایم.

نسخه: 12000

The description of Apple Knight: Dungeons

🌞Hack and slash your way through hordes of enemies in this action-packed platformer! Explore dungeons, get loot and unlock new weapons and gear. It's time to be a hero! 👊 Apple Knight games are known for their tight controls and polish, and this game takes it to the next level. Features: 🗡 Tons of weapons and skins, with more on the way 🛡 Dash to dodge enemy melee and ranged attacks 🤫 2 secret areas in every level ⚔️ Parry enemy melee attacks! 💣 Deflect enemy projectiles with your sword! 🤪 Fun enemy AI - intelligent 😈, but foolish enough to run into your traps! 🍎 Lots of Apples, of course! Made with ❤️ Join our Discord: https://discord.gg/HUm9QRB