• فارسی
  • English

توضیحات خیابان وحشی ها

جنگ خونین آغاز شده است!
یادگیری مهارت های متنوع با هزاران نوع از تجهیزات برای هر تبهکار با درجات مختلف، واجب است!
مبارزه در خیابان را آغاز نموده و دشمنان خود را در تمامی سرزمین ها شکست دهید.
از میان باکسر، گارسون، توپچی، تاچی، تامر، فو، پانک و خون آشام 4 تا را انتخاب کنید و آنها را ارتقا دهید.
تسخیر 60 مکان در 5 بلوک
آخرین بازمانده در خیابان از همه وحشی تر است.

ویژگی های بازی Brutal Street - خیابان وحشی ها:
  • گرافیک شگفت انگیز و انیمیشن های روان
  • اقدامات مبارزه ای فوق العاده
  •  لذت بردن از خرد کردن دشمنان
  • ساخت باند خود با استفاده از 8 عضو با سبک های مختلف
  • اثر نبرد زرق و برق دار با صدها مهارت شخصی
  • قهرمانان در روش های مختلف
  • هزاران تجهیزات با نماد خود
  • رئیس وحشتناک

The description of Brutal Street

The most bloody gang war has started! A new style ARPG is coming!
Arm your gangsters, learn varied skills. Get thousands of different grade equipments for each gangster!
Fight on the street! Face varies of enemies! Defeat them and take all their territories!
Boxer, Barmaid, Gunner, Tachi, Tamer, KungFu, Punk and Vampire, choose 4 of them, upgrade them!
A strongest gang is rising.
Lead your gang to conquer 60 locations on 5 blocks.
See who will be the last survivor of Brutal Street!!

- Amazing graphics and smooth animations.
- Fantastic characorts' fighting actions! Smash, Bust, Slash ... Enjoy crushing your enemies!
- Build your own gang! Form the best team using your 8 different style gang members.
- Gorgeous battle effect of hundreds personal skills. Train you heros in different ways.
- Arm your gang members with thousands of equipments, make their avatar brilliant and strong. Show them to your enemies and take all the territories!
- The terrible boss awaiting in his nest! Beat him down and take his best equipment!

Contact us:
Email: cs@blackpearlgame.com
Facebook: http://www.facebook.com/BlackPearlGames

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»