• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات عظیم

در نقش یک پسر دهقان جوان بازی کنید که به یک شوالیه افسانه ای ختم می شود. به قلمرو سفر کنید، با کمان تیراندازی نمایید و در مسابقات غواصی شرکت کنید. به سختی تمرین کنید تا به یک شوالیه قدرتمند تبدیل شوید و در نهایت در مسابقات بزرگ رقابت کنید تا سرنوشت قلمرو را در این داستان قرون وسطایی تعیین نمایید.
بازی مسابقات عظیم یک رمان فانتزی با 180،000 کلمه تعاملی با کنترل اصلی داستان می باشد. این بازی کاملا مبتنی بر متن است بدون گرافیک و جلوه های صوتی توسط قدرت ت تخیل شما تحریک، گسترده و غیرقابل توقف می شود.

ویژگی های بازی The Great Tournament - مسابقات عظیم:
  • لذت بردن از داستان افزایش یک پسر جوان از قهرمان به شوالیه قدرتمند در این داستان حماسی که در قرون وسطی رخ می دهد.
  • ویژگی های خود را انتخاب کنید و مهارت های خود را به منظور برنده شدن در مسابقات آموزش دهید
  • تبدیل به یک قهرمان از قلمرو و یا استفاده از قدرت خود برای کنترل بر پادشاهی شوید
  • مبارزات منحصر به فرد و شخصیت تضمین می کند هیچ یک از بازی یکسان نیست.
  • مبارزه برای شکوه، عشق، یا قدرت در مسابقات بزرگ
  • پایانهای چندگانه با خطوط مختلف داستان
تغییرات نسخه 1.2.6:
رفع اشکال. اگر از "مسابقه بزرگ" لذت می برید، لطفاً یک بررسی کتبی برای ما بگذارید. این واقعا کمک می کند!

The description of The Great Tournament

Play a young peasant boy who becomes squire to a legendary knight. Travel the realm competing in jousts, archery, and melee competitions. Train hard in order to become a powerful knight and eventually compete in The Great Tournament to decide the fate of the realm in this medieval story.

"The Great Tournament" is a 180,000 word interactive fantasy novel by Philip Kempton, where your choices control the story. It's entirely text-based—without graphics or sound effects—and fueled by the vast, unstoppable power of your imagination.

• Enjoy the story of a young boy’s rise from lowly squire to powerful knight in this epic story that takes place in medieval times.
• Choose your attributes and train your skills in order to win in tournaments.
• Become a hero of the realm or use your power to take control over the kingdom.
• Unique combat and character generation ensures no one game is the same.
• Fight for glory, love, or power in the Great Tournament.
• Multiple endings with different story lines.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»