• فارسی
 • English

توضیحات فصل جنگ

در این بازی استراتژی گونه، شما فرماندار یک شهر هستید و تحت حکومت شما، شهر پیشرفت کرده و کسب و کار رونق خواهد یافت.

ویژگی های بازی Seasons of War - فصل جنگ:
 • ساخت شهر و تبدیل کردن آن به یک مرکز تجارت پایدار
 • خوشبختی شهروندان را با ساخت مراکز آموزشی، کشاورزی، بهداشتی، تجاری و درمانی تضمین کنید.
 • نیروی کار خود را عالمانه تخصیص دهید.
 • نیرو و کشاورزی خود را با اختراعات جدید رونق دهید.
 • رهبری نیروهای خود در نبرد در مقابل سایر بازیکنان دنیا
 • نبرد وحشیانه و تسخیر قلعه طرف مقابل
 • با دقت برنامه ریزی کنید زیرا ماه ها و فصول اثر قابل توجهی در کشاورزی، تجارت، مهاجرت، بهداشت و درمان دارد.
 • همیشه و در هر زمان آماده اتفاقات خوب و بد باشید.
 • چشم مردم شهر به شماست. می توانید حکومت دار بر حق آنها باشید یا آنها را به تباهی و بدبختی بکشید.
تغییرات نسخه 8.0.36:
• متفرقه - بهبود بازی
ما می خواهیم از شما برای بازی و حمایت از بازی تشکر کنیم!
برای اجرای بازی فصل جنگ، مراحل زیر را دنبال کنید:
 1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
 2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
 3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
 5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام org.imperiaonline.android.seasons وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 6. در آخر فایل دیتا را به پوشه org.imperiaonline.android.seasons کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Seasons of War

In this turn based strategy game you will become the Governor of a distant Imperial city! Under your wise rulership your holdings will grow and thrive.
• FREE TO PLAY
• Build a city and govern it wise to create a stable economy
• Ensure the wellbeing of your citizens by developing agriculture, education, healthcare and trade
• Allocate your workforce wisely
• Improve your civil and combat efficiency by new inventions
• Lead your army in turn-based battles against other players worldwide
• Battle the savage barbarians and conquer their castles
• Plan carefully, because months and seasons have significant effect on agriculture, trade, migration, healthcare, etc…
• Always be prepared for the good and bad events, which might happen at any time
Your people are counting on you! Will you prove worthy for the burden of rulership, or will you doom them to ruin and misery?