• فارسی
  • English

توضیحات پیانو یاب

حالت های بازی به شما کمک می کند به راحتی تمرین کنید.

امکانات بازی Piano Detector - پیانو یاب:
  • صفحه کلید کامل پیانو با 88 کلید
  • پشتیبانی از طیف گسترده ای از ابزار صفحه کلید (پیانو، پیانو، ارکستر لوله، هارپس، اککردین، گیتار الکتریک، هارپ، ویولون پیتزیکاتو ...
  • حالت های بازی به شما کمک می کند به راحتی تمرین کنید
  • صفحه کلید دو نفره با قابلیت کامل، پخش موسیقی را آسان تر می کند
  • بیش از 650،000 + آهنگ برای شما برای تمرین وجود دارد
  • اتصال و بازی با صفحه کلید
  • ذخیره فایل
تغییرات نسخه 4.9:
- Seekbar
- حلقه
- فعالیت جدید
- پشتیبانی از دستگاه جدید
- دستگاه را با USB OTG متصل کنید
- رفع اشکالات
- فعالیت جدید با شبکه اجتماعی
- رفع اشکالات برای Android 4.4
- رفع در برنامه
- رفع اشکال برای BOS 2.0 (اندروید 7.0)
- سبک جدید برای دست چپ و دست چپ
- تجسم جدید
- سبک جدید

The description of Piano Detector

FEATURES
✔ Full piano keyboard with 88 keys
✔ Supports a wide variety of keyboard instruments (Piano, Grand Piano, Pipe Organ, Harpsichord, Accordion, Electric Guitar, Harp, Cello Pizzicato, Guzheng, Nylon Guitar, Plucked String, Music Box, Sitar, Xylophone, Harp, Vibes, Clarinet, Ukulele, Brass, Thai Bells, Tabbla, Dizi, Banjo, Flute, Saxophone, Cellto, Hamonica, Trumpet, Violin, Panpipe, Maracas, Tuba, Dulcimer, Kalimba,...)
✔ Multi play modes help you practice more easily: Piano Tiles, Piano Keyboard, MIDI Keyboard
✔ Dual piano keyboard with full feature make playing music easier
✔ There are more than 650,000+ songs for you to practice
✔ Recording your song
✔ Connect and play with MIDI keyboard
✔ Save downloaded MIDI file to external storage
✔ Read and Playback recordings from external storage
✔ Load MIDI file to external storage to play on virtual piano (on app) or real piano device (MIDI Keyboard) with USB OTG Cable/MIDI Cable

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی موزیکال جدید   بیشتر»