• فارسی
  • English

توضیحات مشکل مسیر پارکینگ

رانندگی با 15 ماشین مختلف و کامیون های بسیار معروف در جاده حیرت انگیز برای نشان دادن مهارت های پارکینگ دقیق خود می باشد. رانندگی در رمپ های باریک، پل ها، اسالوم، اره، تونل، جهش و... این بازی پارکینگ عادی نیست.

ویژگی های بازی Obstacle Course Car Parking - مشکل مسیر پارکینگ:
  • 15 وسیله نقلیه مختلف
  • رانندگی با اتومبیل های اسپورت، شاسی بلند، لیموس، کامیون، اتوبوس تور
  • هر وسیله نقلیه مهارت های رانندگی دقیق مخصوص به خود را دارد
  • سفارشی کردن اتومبیل
  • اثرات خیره کننده در مکان های زیبا از جمله رانندگی شبانه با چراغ های واقعی، عمق میدان، سایه های واقعی و اتومبیل های زیبا دقیق برای جمع آوری موجود است
  • بازی رایگان
  • هرگز بازی پارکینگ مانند این را ندیده اید
  • ماموریت کامل با 75 ماموریت منحصر به فرد و متنوع
  • دیدگاه های مختلف با دوربین های متعدد

The description of Obstacle Course Car Parking

Welcome to the Obstacle Course - the Ultimate Test of your Car Control & Precision Parking Skills! Drive 15 Awesome Cars & Trucks through tricky raised road courses, packed full of narrow ramps, bridges, slaloms, see-saws, tunnels and jumps! This is no ordinary “parking game”. It’s the ULTIMATE Precision Parking Simulator Experience!

15 VEHICLES TO MASTER
Drive loads of cool cars including Sports & Custom Cars, 4x4’s, Limos, Trucks and a Tour Bus. Each vehicle will test your precision driving skills to the limit on these challenging courses. Can you find YOUR limit without falling off the track?

TASTY HD GRAPHICS
Stunning effects in beautiful locations including night driving with real headlights, depth-of-field, real-time shadows and beautifully detailed cars to collect.

FREE TO PLAY
The Main Game Mode is 100% FREE to play, all the way through, no strings attached! Extra Game Modes, which alter the rules slightly to make the game easier, are available through optional In-App Purchases. Each mode has separate leaderboards to make for totally fair competition!

Have you got what it takes to pass the ultimate test?!


GAME FEATURES:
▶ OBSTACLES! You’ve NEVER played a Parking game like this before
▶ PARKING MISSIONS! Complete 75 Unique & Varied Missions
▶ VEHICLES! Fill your Garage with Sports Cars, 4x4’s, Limos & Trucks
▶ 100% Free-2-Play, No Strings Attached
▶ CUSTOM CONTROLS: Buttons, Wheel or Tilt Driving Controls
▶ CAMERA VIEWS: Multiple Cameras, including Drivers Eye View

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»