• فارسی
  • English

توضیحات صحبت بچه

از برنامه خنده دار صحبت کردن کودک لذت ببرید. این نرم افزار رایگان خنده دار برای بچه ها است. کودک شما هر آنچه را که می گویید با صدای خنده دار تکرار می کند. کودک بسیار با استعداد است، موسیقی زیبا روی سازها می نوازد و با سایر سازها فوق العاده بازی می کند. در برنامه شما بسیاری از بازی های کوچک پیدا خواهید کرد، رنگ آمیزی، پازل، اتصال و ...
تغییرات نسخه 2.480.0.140:
رفع اشکالات

The description of Talking Baby

Talking baby, funny app with baby, which talks, burps, farts and laughs. It is funny free application for kids. The baby repeats everything you say in a funny voice. The baby is very talented. The talking baby plays beautiful music on the instruments. Toddler plays fantastic the drum, keyboard, accordion and others instruments. Talking baby dancing on the potty very funny. The talking baby adore when you stroke him on the leg. Child then laughs very loud. When you touch the stomach of the kid, the talking baby will make funny sounds: burp, fart. In the application you will find many mini games: coloring, puzzle, connect and arcade mini games for kids.

In case of any problems with the effect of talking baby, instead of giving us the negative opinion, please send us an e-mail and review briefly the problem. It will help us to solve it in the next updates of app.

Application with talking baby is free but contains ads inside app. Revenue from advertising will help us to create new attractive wallpapers and applications. All permissions are required only for advertising and are supported by trusted vendors.