• فارسی
  • English

توضیحات حرکت توپ

بازی دو بعدی حرکت توپ با تکان دادن موبایل یا تبلت خود.
توپ را به چپ و راست حرکت داده و به مقصد مورد نظر برسانید، در طور مسیر موانع در مقابل شما خواهند ایستاد!
تغییرات نسخه 2.12.0:
- حذف تبلیغات!
- به روز رسانی کتابخانه ها و رفع اشکال

The description of Teeter Pro

Are you boring with parking games? Do you like labyrinth, maze ball game, teeter games and do you want it for free? Teeter Pro is fantastic 2D game with smooth gameplay! You have to control steel ball by tilting a wooden labyrinth. Try it for free!