• فارسی
  • English

توضیحات تخته نرد آنلاین

تخت نرد از بازی‎های آنلاینی است که می‎توان به صورت رایگان با دوستان و میلیون نفر دیگر در دنیا بازی کرد.

ویژگی‎های بازی تخته نرد آنلاین:
  • صده‎ها هزار بازیکن در روز
  • از تخته نرد، قدیمی ترین بازی تخته‎ای لذت ببرید
  • در مسابقات آنلاین شرکت کنید، برنده شوید، پاداش بگیرید و مهارت های خود را افزایش دهید
  • دعوت از دوستان خود برای بازی و به چالش کشیدن آنها
  • باز کردن 7 تخته نرد در بازی زیبا و عجیب و غریب دارای موسیقی خاص
  • سریع، ساده و صاف
  • بازی آنلاین رایگان و نامحدود
تغییرات نسخه 1.0.374:
کاربران موجود - لطفاً برنامه خود را به آخرین نسخه 1.0.374 ارتقا دهید.
چه خبر :
- رفع اشکالات گرافیکی: اندازه و قرار دادن پنج دکمه در پایین لابی.

از نرد لذت ببرید و مسابقات آنلاین رایگان ما را بازی کنید!
هر 12 ساعت بیایید و پاداش رایگان دریافت کنید!
ما را در توییترplaygammon، Facebook دنبال کنید یا فقط در support@playgem.co فریاد بزنید

The description of Backgammon Playgem

“Backgammon at its finest”
Play live online backgammon games with your friends and Millions of other World Wide backgammon
players – for FREE!
PlayGem Backgammon is the leading social Backgammon game on Facebook, played online by
HUNDREDS of THOUSANDS of players EVERY DAY - now available on your Android device!
PlayGem free online backgammon makes the oldest board game even more enjoyable and fun!
Play with your Facebook Friends
Backgammon with friends is pure fun! Play free Online Backgammon with your Facebook friends –
you’re only a few clicks away!
Play online against a worthy Backgammon Opponent
Our unique matching system quickly matches you with another international backgammon player. Play
online Tournaments, win games, get bonuses and improve your backgammon skills as you play against
increasingly better players!
Climb the Leaders Board
Gain experience (XP), Level up, Unlock Achievements, climb the Leaders Boards and get international
backgammon fame! Invite your friends to the challenge – is it possible that their backgammon game is
better than yours?
Beautiful and unique boards
Unlock 7 beautiful and exotic backgammon playing boards - each with its own special music and theme!
Awesome additional features for more Backgammon Fun
?Live games – quick, simple and smooth
?100% certified dice
?Multiplatform: Play from Facebook, Android and iOS devices
?Best Customer Support
?Free unlimited online backgammon games!
We ? Free Backgammon – do you?
Other names for Backgammon
Players from all over the world love their backgammon board and dice, but can call this great board
game by different names. Some call it: Tavla, Tavli, Tapa, Trictrac, Tric Trac, Tabula, Acey Deucey, Narde,
Shesh Besh, Nackgammon, Plakoto, Turkish Backgammon, Greek Backgammon, Russian Backgammon,
Roman Backgammon, Gul Bara, Hyper Backgammon, Takhteh or Moultezim – they all mean the same
fun game, and we LOVE it!
Even if you misspelled it and wrote back gammon, nackgammon, nack gamon, backgamon, bacgamon,
bakgamon or anything else – we don’t mind misspellers, you’re invited to an exciting free online
backgammon game.
Grab your dice and playing board - download PlayGem Backgammon and start playing against your
friends today!