• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه آرنا - ماشین های سقوط

مسابقه دهید، وارد میدان شوید و شروع به رانش کنید. این یک بازی مبتنی بر فیزیک سه بعدی است که در آن شما با رقبا رقابت می کنید. هر خودرویی اثری از خود به جا می گذارد که باعث از بین رفتن کاشی های سکو می شود. با یک چرخش اشتباه و دیگر از بازی خارج شده اید.

با حرکت انگشت روی صفحه، سواری و رانش را کنترل کنید. رقبای مسابقه ای خود را از میدان خارج کنید تا آخرین نفری باشید که ایستاده است. اجازه ندهید مشکلات شما را بترسانند، از آن لذت ببرید، با دشمنان خود مسابقه دهید و به جالبترین سوار میدان تبدیل شوید.

The description of Race Arena - Fall Cars

Race off, enter the arena and start drifting! Race Arena is a 3D physics-based game where you and your racing rivals compete for the space on the platform. How's that? Every car leaves a trace behind that makes platform tiles disappear. One wrong turn and you're out of the game!

Control the ride and the drift by moving a finger across the screen. Knock your racing rivals out of the arena to be the last one standing. Don't let the difficulties scare you - have fun, race with your enemies and become the coolest rider in the arena!

What are you waiting for? Join now and prove who is the champion of drift here!
Drift for the sake of speed and survival!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»