• فارسی
  • English

توضیحات آرنا اتومبیل - مسابقه سریع سه بعدی

مسابقه دهید، وارد عرصه شوید و شروع به دریفت کنید. آرنا اتومبیل یک بازی دریفت سر به یر مبتنی بر فیزیک سه بعدی است که در آن شما و رقبای مسابقه‌ای خود برای کسب فضا روی پلتفرم به رقابت می‌پردازید.

چطور است؟ هر ماشینی ردی از خود به جای می گذارد که باعث می شود کاشی های پلت فرم ناپدید شوند. یک دور اشتباه بزنید از بازی مسابقه خارج می شوید.

مراقب باشید و زمین نخورید! حریفان مسابقه‌ای شما درهم‌شکن‌هایی هستند که می‌خواهند شما را از عرصه بیرون کنند. دریفت و رانندگی تهاجمی تنها راه پیروزی در این مسابقات اتومبیل رانی است. در گاز دادن و شکستن سایر بازیکنان تردید نکنید.
تغییرات نسخه 2.4:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Cars Arena: Fast Race 3D

Race off, enter the arena and start drifting!

Cars Arena is a 3D physics-based PvP drifting game where you and your racing rivals compete for space on the platform.

How's that? Every car leaves a trace behind that makes platform tiles disappear. One wrong turn and you're out of the racing game!

Control your ride and drift by moving a finger across the screen. Knock your racing rivals out of the arena to be the last one standing.

Be careful and do not fall! Your racing opponents are the tricky smashers trying to kick you off the io arena. Ride fast and be first to attack!

How to jump a racing car? Easy! Tap on the screen to make your car jump and fly over other players or holes in the hex arena.

Don't let the difficulties scare you – have fun, race with your enemies and become the coolest rider in the arena!

Drifting and aggressive driving are the only ways to win this car racing. Don’t hesitate to hit the gas and smash other players. Noone can catch you ridin' dirty!

Cars Arena isn’t another car parking game, traffic puzzle or taxi simulator, but an exciting racing car game full of racing rivals and fun competition.

What are you waiting for? Join now and show your opponents who is the drift champion here!

Drift for the sake of speed and survival! Come on and put your foot down to become a real racing king!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»