• فارسی
  • English

توضیحات تصاحب فضا - بر فراز شهر

در این بازی استراتژی فضایی گسترده، به امپراتوری ستاره ای خود فرمان دهید و کهکشان را فتح کنید. به‌عنوان یک استراتژیست ارشد، دسترسی خود را به سیستم‌های ستاره‌ای که بر اساس رویه تولید می‌شوند، گسترش دهید. اقتصاد بین کهکشانی خود را توسعه دهید، در مورد فناوری بیگانگان تحقیق کنید، و در این بازی تسلط بر کهکشان ها، ناوگان خود را برای غلبه بر حریفان حرکت دهید.

از طریق سیاست و دیپلماسی کهکشانی پرمخاطره، مزایایی به دست آورید. ایجاد اتحادهای استراتژیک یا خرابکاری مخفیانه دشمنان با جاسوسی. حتی متحدان نیز ممکن است در صورت به وجود آمدن فرصت ها تبدیل به کت چرخان شوند. ساختن قدرت نظامی به تنهایی نمی تواند بر فضا حکومت کند. برای تقویت امپراتوری فضایی خود از سیاست، عملیات مخفی و منابع استراتژیک استفاده کنید.

ویژگی های بازی Space Takeover: Over Cityتصاحب فضا -  بر فراز شهر:
  • کهکشان هایی که به صورت رویه ای تولید می شوند، امکان کاوش و گسترش بی پایان را در این بازی استراتژیک فراهم می کنند. دو بازی مشابه وجود ندارد
  • برنامه ریزی بلند مدت و مدیریت منابع استراتژیک برای غلبه بر دشمنان در این بازی استراتژی فضایی حیاتی است. از قبل حرکات را با دقت ترسیم کنید
  • دشمنان را از طریق دیپلماسی، جاسوسی، سیاست و تاکتیک شکست دهید، فتح مستلزم توازن قدرت سخت و نرم است
  • تمدن خود را با ویژگی های منحصر به فرد، فناوری ها و طرح های کشتی سفارشی کنید. امپراتوری کهکشانی خود را به روش خود بسازید
  • سیارات دشمن را از طریق جنگ بین سیاره ای تسخیر کنید. برای درهم شکستن جهان های متخاصم، سلاح های عظیم ویرانگر سیاره را مستقر کنید
  • ایجاد خطوط تامین کارآمد بین سیستم های اصلی و نیروهای خط مقدم
  • در طول نبرد با محیط های چالش برانگیز مانند غول های گازی و ابرنواخترها مبارزه کنید. از زمین برای به دست آوردن مزایای تاکتیکی استفاده کنید
  • تحقیق در مورد فناوری های فضایی پیشرفته برای مزایای استراتژیک با ابرسلاح های عجیب و غریب را باز کنید تا سیاره های دشمن را نابود کنید
  • مردم خود را به پیروزی هدایت کنید و یک امپراتوری ابدی در سراسر کهکشان ایجاد کنید
تغییرات نسخه 1.981:

به روز رسانی رسیده است! 🐾
بر اساس نسخه قبلی، ما تجربه بازی را بیشتر بهینه کرده ایم. 😊
بازخورد شما بسیار مورد استقبال قرار می گیرد و ما برای پیشرفت ادامه خواهیم داد! 🥰

The description of Space Takeover: Over City

In this expansive 4X space strategy game, command your stellar empire and conquer the galaxy! Carefully expand your reach across procedurally generated star systems as a master strategist. Develop your intergalactic economy, research alien technology, and position your armadas to overwhelm opponents in this game of galactic domination. 🚀

Gain advantages through high-stakes galactic politics and diplomacy. Foster strategic alliances or covertly sabotage enemies with espionage. Even allies may become turncoats when opportunities arise. Building military might alone cannot rule space. Strategically employ politics, covert operations, and resources to strengthen your space empire.

Will you bring unity through benevolent leadership or rule with an iron fist? Only one dominant galactic power can prevail. 👑

Key Features:
- Procedurally generated galaxies enable endless exploration and expansion in this strategy game. No two games alike. 🌌
- Long-term planning and strategic resource management are critical to outmaneuver foes in this space strategy game. Carefully plot moves in advance. 🧠
- Defeat adversaries through diplomacy, espionage, politics and tactics. Conquest requires balance of hard and soft power. 🗡️🏛️
- Customize your civilization with unique traits, technologies and ship designs. Build your galactic empire your way. 🛸
- Conquer enemy planets through interplanetary warfare. Deploy massive planet-destroying weapons to crush hostile worlds. 🌎💥
- Establish efficient supply lines between core systems and frontline forces. ⛓️
- Contend with challenging environments like gas giants and supernovas during combat. Use terrain to gain tactical advantages. 🪐🌟
- Research advanced space technologies for strategic advantages. Unlock exotic superweapons to annihilate enemy planets. 🛰️⚡️

Lead your people to victory and forge an eternal empire across the galaxy! 🏆