• فارسی
  • English

توضیحات بلوک توپ

این بازی با گیم پلی ساده پازل، بسیار اعتیاد آور است. با حرکت بلوک، توپ را به بلوک گل سبز هدایت کنید. بلوک های فلزی قابل انتقال نیست. بهترین کار را برای جمع آوری تمام ستاره های مسیر انجام دهید.

امکانات بازی Unblock Ball - Block Puzzle بلوک توپ:
  • بیش از 300 سطح بسیار جذاب
  • هر سطح دارای سه ستاره برای جمع آوری است
  • بدون محدودیت زمانی و وای فای
  • آسان برای یادگیری اما سخت برای استادی

The description of Unblock Ball - Block Puzzle

Unblock Ball is a simple gameplay,yet addictive puzzle game.
Guide the ball to the green goal block by moving the block.
Metallic blocks can't be moved.
The ball will roll to the hole when there has a path!
Try your best to collect all the stars in the path;

Features:
Over 300 awesome levels and updates will be continued!
Every level has three stars to collect!
No time limit,No Wi-fi need, Totally tree to play!

Easy to learn but hard to master. Ready to roll? Download now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»