• فارسی
  • English

توضیحات رسم ژوست

سواری خود را بسازید و با آن حریف خود بیرون کنید! آیا آنچه برای بردن تورنمنت لازم است را دارید؟
تغییرات نسخه 3.2.11:
- تغییرات جزئی

The description of Draw Joust!

Build your ride, and joust it out with your opponent! Do you have what it takes to win the tourney?

- Axes, spears, cannons, swords, all sorts of weapons attachable to your cart
- Dozens of cart types
- Multiple Arenas
- Endless enemies

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»