• فارسی
  • English

توضیحات دوباره همان مرحله

یک بازی منطقی کوچک که تمام مراحلش یکسان هستند اما راه های برنده شدنشان متفاوت است .شما در اتاقی با میخ ها، پلتفرم ها، یک در و یک دکمه هستید. آسان به نظر می رسد، اینطور نیست؟
  • 64 مرحله ی غیر منحصر بفرد
  • 64 روش منحصر بفرد برای پیروز شدن
  • یک قهرمان جاویدان که از نو از مرگ باز می گردد.
  • تخم مرغ های عید پاک
تغییرات نسخه 1.6:
اضافه کردن 16 lvl
مقداری تخم مرغ عید پاک اضافه کنید
برخی از اشکالات را اضافه کنید

آه خدای من. 10 کیلو بار بارگیری. متشکرم

The description of That Level Again

A small logic game where all levels are the same but ways to win are not
You are in the room with spikes, platform, a button and a door. Seems easy, doesnt it?

• 64 non-unique levels
• 64 unique ways to win
• And anew immortal hero that rises from the dead
• Easter eggs