• فارسی
  • English

توضیحات سگ کج خلق من

صدها گنجینه، سیاه چال های ناشناخته، احکام پنهان و خیلی بیشتر در انتظار شما هستند.
زمانیکه مارتی و صاحبش در اطراف جهان در جستجوی گنجینه ها و مصنوعات نادر بودند بارها مورد استفاده قرار گرفتند.
متاسفانه گذشت زمان تلفات خود را میگیرد و صاحب مارتا بدون اینکه همه چیزهایی را که رویایش را جمع کرده بود متوقف کند.
اما مارتي دوستی وفادار است و نمي خواهد صاحبش روياي خود را از دست بدهد، زيرا او می خواهد صاحبش احساس خوشبختي کند.
بنابراین تمام وسایل مورد نیاز خود را برای شروع یافتن گنج آماده می کند.

ویژگی های بازی My Diggy Dog - سگ کج خلق من:
  • داستان جالب در مورد سگی است که در حال سفر به جهان است
  • صدها متر زیر زمین برای جستجوی گنجینه ها
  • گرافیک رنگارنگ خنده دار
  • بسیاری از ابزارها و ارتقاء های مختلف برای دستیابی به اهداف
  • ده ها مصنوعات که در انتظار جمع آوری هستند
  • داستان جالب
  • تهدید مارتی در زیر زمین
  • پیوستن به بازی و کمک به مارتی
تغییرات نسخه 2.361.0:
این به روزرسانی شامل موارد زیر است:
- یک ماجراجویی جدید مصری که قهرمان سگ ما را به صحرا می برد.
- تعدادی از رفع اشکال ها و عملکرد بهتر
- یک نقشه کوچک زیرزمینی
- سگها اکنون آزاد هستند

The description of My Diggy Dog

Hundreds of treasures, unexplored dungeons, hidden relicts and much more is waiting for you!

There used to be times when Marty and his owner travelled around the whole World searching for treasures and rare artifacts.
Unfortunately the years take their toll and Marty’s owner had to stop travel without having collected all the things he dreamed of.
But Marty – the bravest and endlessly loyal friend of all won’t leave the owner’s dream unrealised, because he is ready for anything to make his owner feel happy.
So he takes all needed equipment to start his treasure hunt all by himself!


Immersing yourself in this story, you get:

– Fascinating story about the dog who travels the World
– Hundred of meters under the ground to dig in the search of treasures
– Colorful graphics and funny comics
– Many different gadgets and upgrades to achieve the goals
– Dozens of artifacts awaiting to be found and collected
– Interesting storyline and quests from side characters
– Danger lurking Marty under the ground

Join the game and help Marty to cope with coming adventures!